• kontakt@tojachtczarter.pl

Gdzie płacić VAT wynajmując jacht?

Gdzie płacić VAT wynajmując jacht?

Gdy mamy do czynienia z krótkoterminowym wypożyczeniem samochodu, musimy mieć świadomość istnienia pewnych ograniczeń prawnych z nim związanych. Tu na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z opodatkowaniem VAT, w tym konkretnym przypadku mamy z nim bowiem do czynienia w tym kraju, w którym nasz środek transportu znajduje się w momencie, w którym faktycznie przejmujemy nad nim kontrolę. Obecnie wakacyjny aktywnych wypoczynek to rozwiązanie cieszące się wyjątkowo duża popularnością. Trudno dziwić się, że zyskują na tym również firmy, których oferta obejmuje krótkoterminowy wynajem jachtów.

Często okazuje się przy tym, że faktyczne oddanie nam jachtu do dyspozycji nie odbywa się na terytorium Polski. Co więcej, może się zdarzyć tak, że dochodzi do niego nawet poza obszarem Unii Europejskiej. W takim przypadku właśnie ustalenie tego, w jakim miejscu świadczona jest usługa na potrzeby VAT, okazuje się szczególnie trudnym zadaniem. Tu warto wspomnieć, że czarter jachtów spełnia warunki definicji usługi w kontekście ustawy o VAT, na tym gruncie nie ma więc mowy o jakichkolwiek wątpliwościach.

Jak jednak rozstrzygnąć kwestię związaną z tym, czy dana usługa podlega VAT właśnie w Polsce?

Oczywiście, sam ustawodawca również był świadomy zaistnienia tego problemy, w ustawie możemy więc znaleźć przepis mówiący o tym, że w przypadku miejsca świadczenia usług związanych z krótkoterminowym wynajmem środków transportu, mówimy o tym, w którym następuje ich faktyczne, a nie teoretyczne oddanie do dyspozycji samego usługodawcy. Okazuje się przy tym, że to, czy usługi są świadczone na rzecz podatników, czy też tych podmiotów, które nie są podatnikami, nie ma wcale znaczenia. Konieczne wydaje się też wyjaśnienie, w jaki sposób ustawodawca definiuje sam wynajem krótkoterminowych. W tym wypadku granicą jest okres, który nie przekracza dziewięćdziesięciu dni. Wchodzą do niego zresztą także kolejne umowy zawierane przez strony, co chroni przed pewnymi nadużyciami, do których mogłoby dochodzić w tym zakresie. Umowy te dotyczą nie tylko nieprzerwanego korzystania z jachtu, ale nawet korzystania z niego z przerwą, choć w tym przypadku pojawia się zastrzeżenie, że nie może być ona dłuższa niż dwa dni. Mając to wszystko na uwadze należy przyjąć, że miejscem świadczenia tego rodzaju usług będzie to, w którym doszło do ich faktycznego oddania do dyspozycji odbiorcy. Oznacza to, że w przypadku naszych wakacyjnych wojaży nie zawsze musi być to Polska, o czym warto pamiętać nie chcąc łamać prawa.

Udostępnij:

Polecamy

ACTIV Producent jachtów

Zobacz